Januártól emelkedett a munkába járás költségtérítésének adómentes összeghatára

A 16/2023. (I.27.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet idejére a munkába járás, illetve hazautazás adómentes költségtérítésének az összege a korábbi kilométerenkénti 15.- Ft helyett 30.- Ft-ra emelkedett.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján a munkáltatók – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – elsősorban a tömegközlekedéssel való munkába járás, illetve hazautazás költségeinek a részbeni megtérítésére kötelesek.

A saját gépjárművel való munkába járás költségtérítése a kormányrendeletben felsorolt kivételes esetekben jár, így például ha

  • a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
  • a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
  • ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását hozzátartozója biztosítja;
  • a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A felsorolt – a kormányrendelet szerint munkába járásnak és hazautazásnak minősülő – esetekben a munkáltató a fenti emelt összeg 60 %-át, vagyis kilométerenként 18.-Ft-ot köteles téríteni, de dönthet úgy, hogy megadja a kilométerenkénti 30.-Ft-ot.

Az emelt összegű költségtérítés már a 2023. januári költségtérítés elszámolásakor alkalmazható. A fent felsorolt esetekben a 18.-Ft-os minimumot csak a februárra fizetett költségtérítésre kell kötelezően alkalmazni.

 

A jelen cikk tájékoztató jellegű, az érintett témát a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívás céljából dolgozza fel, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A cikk nem konkrét tényállás alapján, illetve nem konkrét személyre vagy cégre vonatkoztatva készült, így az a konkrét esetre vonatkozó jogi tanácsadást nem helyettesíti, ezért a Colaw Ügyvédi Társulás, illetve annak tagirodái kizárnak minden felelősséget azokért a döntésekért, amelyet a cikk olvasója a cikkben foglaltakra alapított.