Stratégia. Koncepció. Pozíció.

Stratégia.

A Colaw Ügyvédi Társulásnál a ránk bízott ügyeket átfogóan és strukturáltan dolgozzuk fel és erre alapozva alakítjuk ki az ügyfél célkitűzéseinek megfelelő és a jogi hátteret is figyelembe vevő stratégiát. Ez az ügyfél számára kellő mozgásteret biztosít, és adott esetben lehetővé teszi, hogy az ügy részekre bontható és az egyes részek külön-külön is kezelhetők legyenek.

Koncepció.

Az ilyen módon felépített és kidolgozott stratégiából alakítható ki a koncepció, amely már az ügy megoldásának részleteit foglalja magában.

Pozíció.

Az ügy alapos előkészítését követően találjuk meg azokat – az ügyfél pozícióját alátámasztó – megoldásokat, amelyek a megállapított tényállást és a vonatkozó jogszabályi előírásokat minden szempontból figyelembe véve válaszul tudnak szolgálni a szerződéses partner vagy ellenérdekű fél reakciójára.

Legfrissebb híreink:

162023. 06.
Elfogadta az Országgyűlés a Panasztörvényt. Az érintett foglalkoztatóknak rövid időn belül ki kell alakítaniuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerüket.

A márciusi hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937. sz. EU irányelvet („Irányelv”) valamennyi tagállamnak, így Magyarországnak is implementálnia kell. Megkésve ugyan, de végső soron eleget téve ezen kötelezettségnek az Országgyűlés elfogadta és 2023. május 25-én kihirdetésre került a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint [...]

72023. 06.
A whistleblowing kulturális aspektusai magyar és német szemszögből

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló EU irányelvet 2019-ben fogadta el az Európai Parlament és a Tanács, amely a magyar jogba a 2023. május 25-én kihirdetett – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló -2023. évi XXV. törvénnyel („Panasztv.”) került [...]

242023. 05.
Hős lesz vagy áldozat, aki meg meri „fújni a sípot”?

Antione Deltour esete jól rávilágít, hogy jól átgondolt szabályozás híján esetlegessé válhat, hogy a köz érdekében szót emelők (whistleblower-ek) végül a vádlottak padjára kerülnek, kirekesztettek lesznek vagy épp ellenkezőleg hősként ünnepli őket a közösség.  Uniós kötelezettség nyomán idén az 50 fő feletti, és létszámtól függetlenül a pénzmosási törvény [...]

Go to Top