COLAW Partnerirodák

A COLAW International Legal Alliance olyan független ügyvédi irodák szövetsége, melyek teljes körű jogi szolgáltatást nyújtanak, kiemelt szakterületként kezelve a gazdasági jog, kereskedelmi jog és ingatlanjog területét. A COLAW országhatárokon átnyúló jogi tanácsadást kínál ügyfeleinek, amelyet természetesen a nem német nyelvű országokban székhellyel rendelkező irodákban is német vagy angol nyelven biztosít.

A partnerek közötti kiváló együttműködés, az ügyvédek magas szintű szakmai tudása és nyelvismerete, valamint összehangolható munkaszervezésük és irodai szervezetük lehetővé teszi az egymás és ügyfelek közötti gyors és hatékony kommunikációt, ezáltal garantálja az ügyfelek országhatárokon átnyúló kiszolgálásának magas színvonalát.

A COLAW erőssége a szövetségben részt vevő egyes ügyvédi irodák gazdasági és jogi függetlenségében rejlik, amely kellő szabad teret enged az egyes partnerek személyiségének és kreativitásának kibontakoztatásához, ugyanakkor biztosítja az irodák közti know-how-t és információcserét. A COLAW bizalmi szakmaként tekint az ügyvédi hivatásra, melynek gyakorlása során az ügyfélre szabott személyes tanácsadás áll a középpontban.

Borek Legal | Law Firm
boreklegal.com

Braunegg ügyvédi iroda
braunegg.eu

Pelka üzleti ügyvédi iroda interdiszciplináris tanácsadásra
pelkapartner.de

Štros – Kusák
stroskusak.cz

Hrvoje Tokić ügyvéd
odvjetnik-tokic-dubrovnik.com